Tôi có nhu cầu vận chuyển gà con thì cần lắp đặt những phụ kiện nào?

LTC cung cấp các phụ kiện dành cho xe chở gà con bao gồm:

  • Hệ thống đối lưu khí lạnh
  • Máy lọc không khí
  • Pallet
  • Rail – kệ hàng